نقشه سایت

دفتر هیدروژن و پیل سوختی

معرفی گروه ها و سایت طالقان

معرفی گروه زیرساختی و فراورش سوخت

معرفی گروه فناوریهای مصرف هیدروژن و پیل سوختی

معرفی گروه سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی

معرفی کمیته راهبری

شناخت هیدروژن و پیل سوختی

هیدروژن

روش های تولید و توزیع هیدروژن

فناوری ذخیره سازی

فناوری انتقال و توزیع

ویژگیها و مزایا و مشکلات

پیل سوختی

شناخت کلی و تاریخچه

انواع پیل سوختی

پیل سوختی پلیمری

پیل سوختی قلیایی

پیل سوختی اسید فسفریک

پیل سوختی اکسید جامد

پیل سوختی کربنات مذاب

کاربردهای پیل سوختی

نیروگاهی

حمل و نقل

قابل حمل

فعالیت های ایران

مروری بر فعالیت های کشور

سند راهبرد ملی پیل سوختی

مطالعات مبنا

برنامه عملیاتی

استاندارد پیل سوختی ایران

معرفی پروژه های دفتر هیدروژن

تسلط بر فناوری طراحی و یکپارچه‌سازی سامانه پیل‌ سوختی پلیمری

تسلط بر فناوری طراحی و ساخت تک پیل و تولید نمونه کوچک استک پیل سوختی اکسیدجامد

تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مبدل گاز طبیعی به هیدروژن و تولید نمونه آن

تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مخزن ذخیره هیدروژن و تولید نمونه آن

طراحی و ساخت باتری جریان وانادیومی

خرید، نصب و بهره برداری چند سامانه در حوزه فناوری هیدروژن و پیل سوختی

توسعه پایگاه اطلاع رسانی و انتشار بولتن خبری تحولات فناوری پیل سوختی در جهان و کشور

استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز درخصوص فناوری پیل سوختی

تدوین برنامه های عملیاتی مورد نیاز برای عملی نمودن اقدامات

تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز اقدامات و برنامه های عملیاتی

تولید نرم افزارهای طراحی و ساخت پیل های سوختی راهبردی و فناوری های کلیدی آن ها

حمایت از طرح های تحقیقاتی به منظور بهره گیری از پیل سوختی در صنایع نیروگاهی، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی

انتشارات

نشریه هیدروژن و پیل سوختی (آرشیو نشریات)

گالری تصاویر

محصولات پیل سوختی

جشنواره انرژی های نو

پرسش های متداول

آرشیو اخبار