هیدروژن / دفتر هیدروژن و پیل سوختی / معرفی گروه زیرساختی و فراورش سوخت

گروه زیرساختی و فراورش سوخت

هیدروژن در سطح زمین و در جهان هستی به وفور یافت می‎شود ولی در طبیعت به صورت خالص وجود ندارد و می‌بایست آن را به روشهای مختلف نظیر الکترولیز آب، تبدیل (رفورمینگ) گاز طبیعی با فرایند تبدیل گاز توسط بخار (SMR)، اکسیداسیون جزیی هیدروکربنها (POX) و ... بدست آورد. در حال حاضر تولید هیدروژن در جهان منحصراً بر پایة سوختهای فسیلی است و حدود50% هیدروژن تولید شده در سرتاسر جهان از گاز طبیعی و روش رفورمینگ بخاری گاز طبیعی (SMR) بدست می‌آید و مابقی هیدروژن تولیدی از نفت (30%)، زغال‌سنگ (18%) و 4% باقیمانده از روش الکترولیز آب بدست می‌آید. با توجه با مصارف عمده هیدروژن در آینده‌ای نزدیک، هیدروژن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد انرژی داشته باشد. نیاز مبرم به تولید هیدروژن، می‌طلبد تا از میان روشهای مختلف، بهترین روش را از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی انتخاب نمود.

از دیگر سو یکی از زیرساختهای بسیار مهم انرژی هیدروژنی که امروزه به یکی از چالش بسیار اساسی در مباحث خودرویی، ایستگاهی و کاربردهای پرتابل پیل سوختی و سایر مصارف هیدروژن تبدیل شده، ذخیره‌سازی هیدروژن است. لزوماً نگاه تخصصی و ویژه به این موضوع بسیار مهم، می‌تواند راهگشای توسعه فناوریهای هیدروژنی در کشور باشد.
در همین راستا یکی از گروههای اصلی دفتر هیدروژن و پیل سوختی، «گروه فناوریهای عرضه و ذخیره هیدروژن» می‌باشد.
رویکرد اصلی این گروه فناوریهای تولید هیدروژن مطالعه، شناخت و بررسی انواع فناوریهای مختلف تولید و ذخیره هیدروژن و تبیین جایگاه مناسبترین فناوریها در فرایند توسعه انرژی هیدروژنی در کشور (با عنایت به رویکرد سند توسعه پیل سوختی کشور)، و نیز اجرای پروژه‌های پایلوت تحقیقاتی-کاربردی در زمینه مختلف تولید هیدروژن با هدف دستیابی به دانش فنی و بومی‌سازی آنها در کشور است.
این گروه با در اختیار داشتن کارشناسان زبده در رشته‌های مهندسی مهندسی شیمی، مهندسی فرایند، شیمی کاربردی و مهندسی مکانیک فعالیتهای متنوع و متعددی را به مرحله اجرا گزارده است که ذیلاً اشاره گذرایی به آنها می‌شود:

• مطالعات در زمینه بررسی انواع فناوریهای تولید هیدروژن
• مطالعات در زمینه تکنولوژی هیدروژن خورشیدی- روش الکترولیز آب
• بررسی فنی سیکلهای ترموشیمیایی تولید هیدروژن و انتخاب سیکل (UT-3) جهت ساخت یک نمونه در مقیاس آزمایشگاهی
• طراحی مفهومی سیستم الکترولیز قلیایی آب به توان 5 kW
• طراحی مفهومی سیستم الکترولیز قلیایی آب به توان 175 kW
• تهیه، نصب، راه اندازی و بهره برداری از سیستم الکترولیز قلیایی آب به ظرفیت 40 Nm3/hr هیدروژن و توان مصرفی 200 kW
• تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه الکترولیز قلیایی آب به ظرفیت تولید 1 Nm3/hr هیدروژن و توان مصرفی 5 kW در مقیاس آزمایشگاهی
• تهیه، نصب و راه اندازی سیستم الکترولیز قلیایی آب به ظرفیت 30 Nm3/hr
• مطالعه و بررسی فناوری رفورمینگ گاز طبیعی(SMR)
• خرید، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه رفورمر گاز طبیعی به ظرفیت 5 Nm3/hr
• بهره‌برداری از واحد تولید هیدروژن 200 kW سایت طالقان به منظور تأمین خوراک واحد سیلندر پرکنی هیدروژن
• طراحی و ساخت مبدل میکروکانال برای تولید هیدروژن به صورت on-board (در راستای اقدامات سند ملی راهبرد توسعه فناوری پیل سوختی)
• طراحی و ساخت مبدل گاز طبیعی به هیدروژن (رفورمر) به منظور استفاده در بخش خانگی و تجاری (در راستای اقدامات سند ملی راهبرد توسعه فناوری پیل سوختی)
• مطالعه و بررسی سوخت ترکیبی هیتان (مخلوط هیدروژن و گاز طبیعی)

• مطالعه و بررسی فنی – اقتصادی روشهای مایع‌سازی هیدروژن
• مطالعه و بررسی فنی - اقتصادی انواع روشهای ذخیره‌سازی هیدروژن به همراه انجام مطالعات امکانسجی ساخت مخزن تحت فشار هیدروژن
• طراحی، ساخت و استقرار یک دستگاه مخزن هیدروژن تحت فشار به ظرفیت 20 متر مکعب و فشار 100 بار توسط شرکت ماشین سازی اراک در سایت انرژیهای نو طالقان
• خرید و راه‌اندازی یک دستگاه مخزن متال هیدرید دما پایین هیدروژن جهت بررسی عملکرد مخازن متال هیدرید و یکپارچه‌سازی با سیستم پیل سوختی پلیمری
• مطالعه و بررسی روشهای مختلف ذخیره‌سازی هیدروژن در کاربردهای خودرویی
• مطالعه جایگاه فناوری مایع‌سازی هیدروژن در برنامه کشورهای مهم جهان
• مطالعه و بررسی جایگاههای سوختگیری هیدروژن در جهان
• خرید، نصب و راه‌اندازی یک واحد سیلندر پرکنی هیدروژن در سایت طالقان به ظرفیت 30 Nm3/hr
• طراحی و اجرای یک اولین جایگاه سوختگیری هیدروژن در سایت طالقان
• مطالعه، طراحی و ساخت یک مخزن هیدروژن تحت فشار خودرویی با گنجایش 6 کیلوگرم هیدروژن (در راستای اقدامات سند ملی راهبرد توسعه فناوری پیل سوختی)
• مطالعه، طراحی و ساخت مخزن با استفاده از فناوری نانو لوله‌های کربنی با ظرفیت ذخیره 6 کیلوگرم هیدروژن (در راستای اقدامات سند ملی راهبرد توسعه فناوری پیل سوختی)
• مطالعه، طراحی و ساخت یک مخزن متال هیدرید خودرویی با گنجایش 6 کیلوگرم هیدروژن (در راستای اقدامات سند ملی راهبرد توسعه فناوری پیل سوختی)