هیدروژن / دفتر هیدروژن و پیل سوختی / معرفی گروه سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی

گروه سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی

امروزه تأمین انرژی، از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و طراحان سیستم های قدرت است . انرژی مبحث استراتژیکی است که بطور مستقیم بر تعاملات کشورها و دولت ها، تأثیر میگذارد. بشر از دیرباز، همواره به دنبال دستیابی به یک منبع انرژی پایدار بوده است تا با تکیه بر آن نیازهای کنونی و آینده خود را مرتفع سازد. از این انرژیهای تجدیدپذیر و پاک امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. بکارگیری انرژیهای تجدید پذیر در تولید انرژی الکتریکی، سبب تغییرات ناگهانی بار، وقوع خطا در خطوط انتقال انرژی، افت ولتاژ سیستم و ایجاد چالش در قابلیت اطمینان سیستم میشود. یکی از راهکارها برای جبران طبیعت متغیر انرژیهای تجدیدپذیر در کوتاه مدت، بدون نیاز به قطع بارها و یا روشن کردن واحد نیروگاهی دیگر، استفاده از ذخیره سازهای انرژی میباشد. بطورکلی ذخیره سازهای انرژی را میتوان در سطوح ولتاژ مختلفی اعم از واحدهای نیروگاهی تا سطوح ولتاژ توزیع بکار گرفت.

یکی دیگر از اشکالات مهم منابع انرژی تجدید پذیر این است که توان خروجی متغیری دارند. این مشکل را تنها می توان با نصب واحدهای ذخیره سازی انرژی و ذخیره آن هنگامی که تولید زیاد بوده و استفاده از آن در زمانی که تولید کم می باشد برطرف کرد. در برخی از این منابع، به عنوان مثال باد و خورشید، به دلیل ماهیت رفتار تصادفی، امکان پیش بینی توان خروجی تولیدی مشکل بوده و این مسأله باعث نوسان شدید در توان خروجی میگردد که این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد سیستم قدرت به همراه خواهد داشت. به همین دلیل بکارگیری سیستمهای ذخیره ی انرژی در نقاط مختلف سیستم قدرت ضروری است، تا تعادل بین تولید و مصرف برقرار گردد و یا اینکه برای بازه های زمانی که تولید کمتر از مصرف است، بتوان ذخیره سازی انجام داد.

در راستای اهداف فوق گروه تخصصی سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی در دفتر هیدروژن و پیل سوختی در تابستان 92 تشکیل شده و رویکرد اصلی آن شناخت و بررسی انواع سامانه های ذخیره انرژی الکتریکی، مطالعات امکانسنجی و اجرای پروژه های پایلوت تحقیقاتی- کاربردی جهت دستیابی به دانش فنی و بومی سازی این فناوری در کشور می¬باشد.


با توجه به گستردگی کاربرد این سامانه ها و جهت پیگیری منسجم و همه جانبه در این حوزه از زمستان 1392 مطالعات مربوط به تدوین "سند ملی توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی" با همکاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و سایر ذینفعان فناوری های ذخیره سازی آغاز شده است که در کمیته راهبری که بدین منظور تشکیل شده است تمامی وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط حضور دارند. این سند به عنوان یک سند بالادستی، مرجع تمامی اقدامات در حوزه ذخیره سازی در کشور خواهد بود و پس از تدوین آن مجموعه اقدامات مختلفی براساس اولویت ها و امکانات کشور توسط هر یک از سازمان های زیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.


به طور کلی اهداف اصلی گروه سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی به شرح زیر می باشند:

• طراحی و اجرای سیستم های تلفیقی مولدهای تجدیدپذیر

• توسعه دانش و اجرای پروژه های پایلوت در راستای حل مشکلات اتصالات به شبکه نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و توسعه تولیدات پراکنده به جهت افزایش ظرفیت شبکه سراسری برق.

• دستیابی به دانش فنی و بومی سازی تکنولوژی انواع باتری های پرکاربرد در سیستم ذخیره سازی مولدهای تجدیدپذیر.

• رشد و توسعه زیرساخت های ذخیره سازی جهت ایجاد شبکه های هوشمند برق، ریز شبکه ها و خانه های هوشمند.
• تعامل با پژوهشگران و محققین دانشگاهی و صنعتی جهت حمایت از ایشان و بکارگیری دانش و تجربیات آنان در مسیر تحقق اهداف سند راهبرد ملی توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی